viernes, 20 de febrero de 2009

Banc del Temps

Seu del Banc del Temps:
L’Ateneu Gran
Carrer Gaietà Vinzia, 3, baixos
bancdeltempsmollet@hotmail.com


Objectius

El Banc del Temps vol promoure intercanvis per a tasques d’atenció a persones, siguin criatures, gent gran o gent malalta, i també vol donar oportunitats perquè la gent es conegui i confiï en els altres per tal de resoldre les necessitats de la vida diària.
El Banc del Temps està obert tant a dones i homes com a gent jove que pretén millorar la qualitat de vida aconseguint que, sobretot les dones, estiguin menys pressionades per les tasques d’haver de cuidar altres persones alhora que troben gent en qui confiar i intercanviar petits serveis.


Com es pot formar part del Banc del Temps?

Totes les persones tenim coses a oferir i a demanar. Qualsevol persona, dona, home, gran o jove que resideixi a Mollet del Vallès, es pot inscriure al Banc del Temps que té com a seu l’Ateneu Gran (Gaietà Vinzia, 3, baixos) omplint la butlleta d’adhesió, trucant al telèfon 93 593 20 08 o enviant un correu electrònic a: bancdeltempsmollet@hotmail.com.
En tots el casos, és convenient tenir una entrevista amb la secretària del Banc del Temps per aclarir què podem oferir, què volem rebre i durant quantes hores de temps.
L’admissió al Banc del Temps implicarà l’acceptació de les normes d’intercanvi.


Què es pot intercanviar?

A títol d’exemple es poden intercanviar els següents serveis:

- Acompanyar nens i nenes a l’escola o a d’altres activitats.
- Llegir contes o jugar amb nens/es.
- Cuidar criatures o d’altres persones durant períodes curts de malaltia.
- Acompanyar persones grans al metge.
- Llegir llibres a persones grans.
- Ajudar a fer els deures.
- Fer la compra a persones grans o malaltes.
- Fer petites tasques domèstiques.
- Cuidar animals domèstics i plantes.
- Cuinar àpats especials per festes.
- Petites reparacions domèstiques.
- Ajudar a utilitzar les noves tecnologies.

Recordeu que això només són exemples d’alguns intercanvis. El Banc del Temps té moltes més potencialitats, així que, animeu-vos i feu les vostres demandes i oferiments per singulars que us semblin.


Com es fa l’intercanvi?

La unitat d’intercanvi en el Banc del Temps és l’hora, independentment del servei que s’ofereixi o que es rebi. En aquest Banc, el temps és la riquesa principal i, per tant, la unitat de valor.
Cada persona adscrita al Banc del Temps disposarà d’un talonari de temps, que utilitzarà en cada moment que usi el seu temps una altra persona, i informarà mensualment a la secretària del Banc del Temps el temps utilitzat i rebut.
Cada tres mesos la secretària enviarà a les persones adscrites l’estat del seu compte corrent de temps, juntament amb el butlletí dels serveis que es poden intercanviar durant aquell trimestre.
Cada sis mesos la secretària farà una revisió global dels moviments de cada compte corrent, i avisarà les persones que es trobin en una situació de desequilibri de temps, tant si és perquè n’han donat molt com perquè n’han rebut poc. En principi, no es podrà acumular una diferència superior a 20 hores, entre el temps que es dóna i el que es rep.
Així mateix, una persona que no hagi utilitzat els seus crèdits de recepció de temps pot transferir-los a un altre membre del Banc del Temps.